Tillsammans på norr

refugess_welcome

Den 12 november 2015 rullade den första bussen med asylsökande in i Fårösund. Samma dag bildades nätverket Tillsammans på norr och då startades också en Facebook-grupp med samma namn.

Tillsammans på norr är ett nätverk, ingen organisation eller förening. I nätverket ryms alla som bor på norr eller har något intresse på norr och som vill engagera sig i både asylsökande och familjer som fått uppehållstillstånd och som fått möjlighet att bo permanent på norra Gotland. I nätverket ingår också representanter från olika föreningar.

Nätverket har vuxit – Facebookgruppen har i april 2016 över 450 medlemmar och antalet aktiva volontärer är över 100 personer. Vi jobbar med fokus på långsiktighet, utveckling och anpassning.

Inom nätverket finns en kärngrupp som har återkommande möten, var eller varannan vecka, för att gå igenom vilka aktiviteter som genomförs ute i grupperna, hur grupperna fungerar och om det finns aktuella frågor eller problem som vi kan hjälpas åt att hitta lösningar på. Stormöten arrangeras när behov uppstår.

Nätverkets kärngrupp har ständig dialog med regionen i form av möten med förtroendevalda, tjänstemän, och andra organisationer för att vi tillsammans ska göra tiden för de asylsökande så meningsfull som möjligt. Vi diskuterar också hur vi på olika sätt kan underlätta för de familjer med uppehållstillstånd som idag finns i samhället.

Dialog sker även med Migrationsverket samt platscheferna på de två asylboenden som finns i Fårösund idag. Vi arbetar även för att på olika sätt inkludera de ensamkommande ungdomar som finns på ortens Haima-boenden.

Nätverket har på många sätt bidragit positivt till bygden. Idag möts volontärer, oavsett bakgrund, yrke, ålder och har roligt tillsammans, nya kontakter knyts med de asylsökande, men också inom volontärsgruppen, det finns plats för alla, och många vittnar om den allt större gemenskap som växer fram och som har gjort den här grådaskiga vintern lite roligare.

Vi har tillsammans arrangerat språkcaféer, simning, fester, pyssel och lek och mycket annat.

Tillsammans på norr är ett nätverk för alla som just flyttat till norra Gotland, eller bott här i alla tider och som på något sätt vill vara med och välkomna nyanlända som kommer hit. I nätverket ska vi samarbeta på olika sätt och efter var och ens förmåga. Nätverket skall fokusera på att skapa meningsfulla sammanhang och mötesplatser för nyanlända.

Stöd verksamheten

Kan du inte delta aktivt i vår verksamhet kan du bidra genom att sätta in pengar till EBO Tillsammans på Norr bankgiro 313-5142 eller Swish 0727-142703 (ordförande Johan Sunnerstam).